ART by THOMAS LØJ CHRISTENSEN

Egun og Frederiksberg

Egun fra 4. klasse var på besøg i galleriet med sin klasse fra Søndermarkskolen på Frederiksberg.

Deres lærer og jeg havde givet dem en opgave: De skulle tegne eller skrive en historie om deres eget Frederiksberg.

Egun, som ikke er født i Danmark, lavede en tegning af den første lejlighed, han boede i, da han kom til landet. Lejligheden gjorde et stort indtryk på ham, da det var det første, han tænkte på, da han fik opgaven.

Eguns tegning har været inspirationen til maleriet “Egun og Frederiksberg”.

Send en mail på hallo@thomaslojchristensen.dk for køb af dette værk. 

Flere